Kapcsolat

www.smgondviseles.hu
7562 Segesd, Kossuth u. 1.
 gondviseles@smgondviseles.hu
+36 82/733-210„Ha eloszlatod magadban az előítéletet, gyűlöletet, lenézést,

félelmet, megvetést, elidegenedést-

azonnal átvarázsolod a környezetedet.”

                                                           (Müller Péter)

diagram.jpg

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 5 telephelyen 710 fő ellátottról gondoskodik. Az ellátottak telephelyenkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

Az intézményünk nevében hordozza a gondviselés szót, mely jelentése szerint olyan tudatos és tervszerű tevékenység, mellyel az embert a meghatározott cél felé vezeti. A munkánk során mik a célok? Az egyik legfontosabb, hogy az ellátást igénybe vevők szükségleteinek kielégítését biztosítani tudjuk. A Maslow-i szükséglet piramis szerint, ez nemcsak az alapvető, vagy fiziológiás igény-kielégítést takarja, hanem a biztonság, a szeretet, a megbecsültséget és a magasabb rendű szükségleteket is jelenti.

A szükségletek különböző ellátási területeken eltérő arányban jelentkeznek, hisz egy idős, beteg ember számára a legfontosabb lehet a fiziológiai igények teljesítése, míg egy fogyatékkal élő számára talán a biztonság, az állandóság és a szeretet jelent prioritást, de egy szenvedélybeteg rehabilitációban az elismertség és megbecsültség vágya jelentkezik elsődlegesen.

kor.jpgA kálmáncsai telephelyen fogyatékos, idős és szenvedélybetegeket látunk el 100 férőhelyen.  Mindhárom terület nagy kihívást jelent a szakemberek számára. A szenvedélybeteg ellátottak esetén fő cél az önállóság megtartása mellett az ártalomcsökkentés, valamint az egyénre szabott hasznos elfoglaltság biztosítása. Az idősek ellátása során az ápolás dominál, míg a fogyatékos ellátás terén a fejlesztésen, azon belül is a szociális készségek erősítésén van a hangsúly. A különböző szükségletű emberek együttélése számos konfliktust hordoz magában, melyek kezeléséhez megfelelő felkészültség szükséges a dolgozók részéről.

A magas színvonalú ellátás biztosításához megfelelően elhívatott és jól képzett szakemberekre van szükség. A TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális ellátórendszerbe” című pályázat lehetőséget nyújtott az intézmény számára, hogy szociális gondozó és ápoló végzettségű, motivált szakembereket foglalkoztathassunk. A pályázat 2014. november 01.-én indult, amikor 6 fő roma identitást vállaló ember lépett a munka világába.

Az újonnan érkezettek elsősorban a fogyatékkal élő ellátottjainkkal foglalkoznak, így próbáljuk a konfliktusok számát minimalizálni. A fogyatékos embereken kívül az idősekkel és a szenvedélybetegekkel is foglalkoznak, segítik őket a napi életvitelükben. A telephelyen élnek roma emberek, akik kultúrájának megértéséhez nagy segítséget tudnak nyújtani a projekt keretében alkalmazott gondozók.

A szociális ellátórendszer nyitott, mely magában hordozza az előítélet mentességet, hisz a szakma, a segítő hivatás nem engedheti meg, hogy bárkivel diszkriminatívan bánjon, vagy viselkedjen. A pályázati feltételeket vállalók is nyitottak voltak az ellátottak és a kollégák felé, így a beilleszkedés gördülékenyen zajlott. A program lehetőséget nyújt számukra a társadalmi integrálódásra, mellyel élni kívánnak és bizonyítani szeretnék, hogy alkalmasak és képesek a segítő szakma végzésére. A pályázati idő leteltével az intézmény arra fog törekedni, hogy a kellően elhívatott szakembereket megtartsa és tovább foglalkoztassa.